Přecházíte v roce 2019 na cloud? Co potřebujete vědět právě teď

Zavádění nových technologií je často provázeno mylnými představami, se kterými je třeba se vyrovnat. Jednou z těchto technologií je cloud computing, tedy vzdálený přístup k programům a službám prostřednictvím internetu. Pro firmy je stále zajímavější. Zahraniční odborníci předpokládají, že trh s cloud computingem dosáhne do roku 2020 objemu 411 miliard dolarů.

Technologie jsou připraveny a koncept je dlouhodobě ověřen a plně funkční. Konzumovat ICT služby po staru již není pro zákazníky výhodné z žádného pohledu.

Nejzásadnější fakta o cloudu

Konzultanti již řadu let tvrdí, že cloudová řešení sníží náklady společností na infrastrukturu pro provoz IT přibližně o 30 % a umožní tak investovat ušetřené peníze jinam. Například středně velká výrobní firma ušetří díky přechodu do cloudu i stovky tisíc, které může přesměrovat do oblastí, které rozvíjí její vlastní podnikání.

Ale snížení nákladů je jen jedna část rovnice. Ukázalo se, že využití rozsahu, inovace a rychlejší uvádění výrobků na trh mají na podnikání větší dopad než právě jen úspora nákladů.

Je také důležité si uvědomit, že veřejný cloud není jediným hráčem. Jak soukromé, tak hybridní cloudy hrají pro mnohé společnosti důležitou roli. Soukromý cloud je IT prostředí vytvořené poskytovatelem pro konkrétního zákazníka, hybridní cloud je spojení soukromého cloudu a vlastního provozu IT. Například studie společnosti SUSE zjistila, že hybridní cloudové strategie rostou rychleji než soukromé i veřejné cloudy. Jeden jediný typ cloudového řešení tedy neexistuje.

Znalci označovali Microsoft za “400kilovou gorilu”, protože na desetiletí ovládl softwarové odvětví. A mnoho lidí se podobně vyjadřuje o Amazonu v cloudovém světě. Jistě, Amazon nabízí mnoho cloudových služeb a jeho klienty je celá řada společností z žebříčku Fortune 500. Není však zdaleka jediným hráčem. Google, Microsoft a Rackspace nejenže nabízejí řadu konkurenčních cloudových služeb, ale také do svých nabídek integrují vlastní technologie.

Nejčastější mýty o cloudu

Firmy se často bojí, že přechodem na cloud ztratí přehled o svých datech. Jediné, co však ztratí, je povinnost udržovat fyzický server. O to více se potom mohou věnovat správě dat, nad kterými mají neustále plnou kontrolu. Nadále řídí, kdo a jak přistupuje k datům, a stále mají kontrolu nad datovými toky a pracovními procesy.

Data vždy zůstávají zákazníkům a poskytovatelé k nim mají přístup pouze za splnění velmi přísných podmínek definovaných normou a neobejdou se přitom bez součinnosti vlastníka dat. Poskytovatelé mají navíc v 99% procentech zpracovány procesy ohledně zálohování a dostupnosti dat mnohem lépe než firmy, které nemají IT jako předmět podnikání. Tím je zajištěno, že pravděpodobnost ztráty dat z cloudu je blízká nule. Pokud si však zákazník data sám zašifruje a ztratí příslušné heslo nebo klíč, pak je jedno jestli jsou data na jeho disku nebo v cloudu.

Je také mylné se domnívat, že cloud úplně vytlačí on-premise software. Některé aplikace totiž stále není možné v cloudu spustit. Migrace do cloudu je navíc v některých případech příliš drahá nebo náročná. Některé společnosti také mohou mít uzavřené bezpečnostní smlouvy, které zakazují nahrávání citlivých aplikací a dat do veřejného cloudu.

Nejedná se tedy o model “všechno nebo nic”. Pokud přesunete například 75 % dat na cloud (těch, u nichž je to možné), zbyde vám více času na to, abyste se mohli zaměřit na oněch 25 %, které potřebují více pozornosti on-premise.

Není pravda, že se přechodem na cloud společnosti vystaví zvýšené citlivosti vůči vnějším hrozbám. Cloud neodstraňuje hrozbu úniku dat, útoků DDoS nebo jiných externích útoků. Je pravda, že došlo k několika mediálně známým útokům. To ale není důvod, proč se cloudu vyhnout. Všichni poskytovatelé cloudu mají své bezpečnostní plány, např. šifrování a firewally, které odvrátí většinu útoků.

Zatímco malé společnosti často nemusí zaměstnávat odborníka na bezpečnost, Google jich má více než 750 a jejich cílem je udržet síť a data v bezpečí. Poskytovatelé vždy budou krok před běžnou firmou. Vše řeší rychleji a bezpečnost je na vyšší úrovni. Případy úniků navíc nesouvisejí s technologiemi cloudu, ale s procesy konkrétních uživatelů/zákazníků. Zjednodušeně, pokud napíšete hesla na lísteček na monitor, tak vám data vezmou, ať jsou kdekoliv.

Cloud je dražší. Ano, někdy je. Záleží však na několika faktorech, jako je objem ukládaných dat, počet uživatelů, aplikací a potřeby zálohování. Velkou výhodou cloudu je rychlá přizpůsobivost potřebám zákazníka, což znamená, že platí jen za výpočetní výkon, který potřebuje. Není třeba vytvářet nadměrné servery, které bude firma reálně potřebovat až za několik let.

Poskytovatelé cloudů zahrnují náklady na bezpečnost a údržbu do svých služeb, takže není třeba personál, který by tyto činnosti musel zvládat. Například začínající firma zaplatí za server, který potřebuje pro své účetnictví, 1 000 Kč měsíčně a se svým růstem může potřeby elasticky zvyšovat a platit více, stále však v řádu tisíců korun.

Jak roste popularita cloudu, mají mnozí IT pracovníci pocit, že jejich pracovní místa jsou ohrožena. Tato obava je však mylná. Cloud je nástroj, který i nadále potřebuje lidi se silnými dovednostmi v oblasti IT, kteří budou plánovat, implementovat a monitorovat situaci. Cloud naopak uvolní kapacitu IT specialistů pro práci na strategických cílech a projektech místo toho, aby instalovali aktualizace.

Kolik času vám cloud dá?

Každá firma má jedinečné potřeby a ne všechny mohou být pomocí cloudu naplněny. Obecně se ale hodí pro všechny. Příkladem budiž Moneta Money Bank. Konzultanti, kteří prosazují cloudové, hybridní či on-premise služby, vždy poukazují na výhody své nabídky a mluví o negativech konkurence. Cloud je pro tento přístup obzvláště vhodný vzhledem ke složitosti a nejasnostem, které mohou být s jeho zaváděním spojeny.

Vždy se najdou lidé, kteří nevěří, že někdo může zabezpečit jejich data stejně dobře jako oni sami, nebo kteří mají strach, že se jejich pracovní pozice stane s přechodem na cloud zbytečnou. Jakmile však společnost překoná zmatek a objasní zažité mýty, bude pro ni jednodušší zjistit, jaký typ cloudové služby je nejlepší, a který poskytovatel nejlépe odpovídá jejím potřebám.

Total
0
Shares
Další články