Práce v digitálu: Třetinu žen odradí od kariéry v tech firmě mužské složení kolektivu

38 procent žen se zájmem o technologie odradí před vstupem do oboru skladba týmů, kde pracují především muži. Ke stejnému rozhodnutí vedl tento problém 29 procent mužů. 48 procent evropských IT profesionálů navíc uvádí, že pracují v převážně mužském kolektivu, oproti tomu ženy převládají jen v sedmi procentech kolektivů.

Vyplývá to z průzkumu společnosti Kasperky Lab mezi 5 000 evropskými IT specialisty, který se zabýval nerovnoměrným zastoupením žen a mužů v technologickém odvětví. Mezi další závěry z patří, že více než polovina (53 %) IT profesionálek by nechtěla pracovat v organizaci, kde je velký nepoměr mezi muži a ženami. To samé uvedlo 38 % jejich mužských kolegů.

„V oblasti informačních technologií je v Evropě stále nedostatečné zastoupení žen. Je zřejmé, že k výraznému posunu nedojde ze dne na den, ale naše současná debata a průzkum nám pomáhají pochopit, jak je můžeme k technologiím a kybernetické bezpečnosti přilákat. Jak pro ně obor zatraktivnit a zpřístupnit. Hlavním smyslem přitom není přilákat několik nových odbornic, ale získat zcela nový pohled na oblast kyberbezpečnosti. Obor by díky vyššímu zastoupení žen mohl těžit z nového přístupu k analyzování, sledování a potírání kybernetických hrozeb,“ říká k výsledkům průzkumu Ilijana Vavan, výkonná ředitelka společnosti Kaspersky Lab pro Evropu.

Nejdůležitější zjištění průzkumu

  • Více než třetina IT profesionálek (37 %) tvrdí, že je celkový nedostatek žen v jejich oboru odrazuje od další kariéry v této oblasti
  • Bezmála třetina žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT tvrdí, že byly na svém pracovišti svědky povýšeného chování mužů
  • Čtyři z deseti dotázaných žen si myslím, že mají větší šanci se rozvíjet v kolektivu, kde jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví, nebo kde převládají ženy
  • 40 % žen s rozhodovací funkcí v oblasti IT je přesvědčeno, že by stát a univerzity měly více podporovat ženy a dívky ke kariéře v technologickém odvětví
  • Jak muži, tak ženy mají s prací v IT sektoru pozitivní zkušenosti. 57 % mužů a 59 % žen ji popisuje jako stimulující. 51 % mužů a 49 % žen oceňuje možnost práce v kolektivu, kterou jim tento obor umožňuje. Naopak jako stresující tuto práci popsala méně než čtvrtina žen i mužů (24 % a 22 %).
  • Pro obě pohlaví jsou na práci IT profesionála velmi atraktivní platové podmínky – 46 % žen a 49 % mužů.

„V oblasti technologií se klade přílišný důraz na jejich matematické aspekty, což mnohé adepty odrazuje. Vývoj technologií přitom vyžaduje daleko více než jen programování. Další dovednosti, jako je kreativita nebo empatie, jsou v oboru neméně důležité,“ komentovala šéfka komunikace v Communities for Code First Girls, Ewa Magiera.

Pro Indii Lucas, která má v organizaci techUK na starosti nastavení zásad pro dovednosti, talent a rozmanitost, je nejdůležitější definovat několik primárních zásad: „Měli bychom se především zamyslet nad současným vnímáním kariéry v oblasti technologií. Společnosti a organizace by měly po svých rekruiterech požadovat, aby se snažili vyhledávat více ženských kandidátek. Vzdělávací instituce by se zase měly zabývat nevědomým upřednostňováním a předsudky.“

Společnost Kaspersky Lab provedla průzkum ve spolupráci s agenturou Arlington Research. Dotazováni byli muži i ženy pracující v oblasti IT nebo technologií. Předmětem dotazování bylo vnímání genderových rozdílů v rámci oboru, případný sexismus, kariérní překážky v IT/technologiích u obou pohlaví a co bylo motivem žen i mužů, aby pracovali v tomto oboru.

Online dotazování proběhlo v pěti zemích: Velká Británie, Německo, Francie, Itálie a Španělsko. V každém státě proběhlo tisíc rozhovorů. Respondenti starší 18 let byli rovnoměrně rozděleni mezi muže a ženy (500 žen na zemi a 500 mužů na zemi). Dotazování probíhalo od 2. do 16. prosince 2018.

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Top virály týdne: Pivo, hudba a vnadná těla

Náš aktuální výběr nejlepších virálů zahrnuje všechno, co můžete v pátek od života chtít. Perfektní pivní zážitek, vysportované dívky a svalnaté muže, taneční party a v zájmu bezpečnosti nechybí ani kondom. Jestli hledáte inspiraci na večer, tady si jistě vyberete.