Práce v digitálu: Sourcing je stále důležitější součást náboru

Asi také čtete na každém rohu, že v České republice chybí pracovní síla, že je nedostatek lidí a že lokální firmy čekají těžké časy. No, neviděl bych to tak černě, jak líčí některé novinové titulky. Určitě se shodneme, že tato pracovní síla nikam nezmizela ani se nevypařila.

Jen to prostě znamená, že všichni, kteří chtějí pracovat, už pracují a tím pádem existuje minimum lidí v tzv. aktivním Talent Poolu. To jsou ti, kteří novou práci aktivně vyhledávají a sami si sledují nabídku zaměstnavatelů. Opakem je pasivní Talent Pool, který tvoří zaměstnaní lidé, co práci aktivně nehledají a většinou jsou se svou prací do určité míry spokojeni, ale připouštějí, že kdyby přišla zajímavá nabídka, určitě by o ní uvažovali.

Důležité ale je, že ač lidé z pasivního Talent Poolu nesledují nabídku zaměstnavatelů na pracovním trhu, neznamená to, že je nedokážete zlákat do své firmy.

Evoluce v recruitmentu

Je ale třeba ještě dnes kandidáty rozdělovat tímto způsobem? Nepřihodilo se nám v recruitmentu něco podobného jako v politice, kdy dělení politických stran na levici a pravici již nefunguje? Proč rozdělovat kandidáty na ty, kteří aktivně hledají a opačně, když jedna z těchto oblastí již téměř neexistuje?

Za posledních pár let prošlo mnoho oborů radikálními změnami. Recruitment byl poměrně dlouhou dobu rigidní, ale i sem nám konečně došla výrazná evoluce. Vznikají nové obory a metody náboru, mění se myšlení firem a výrazně nám do této oblasti vstupují moderní technologie. Moderní náboráři pochopili, že není možné jen čekat, jaký kandidát jim spadne do klína, ale musí si kandidáty na svou nabídku sami vyhledat a hlavně je zaujmout.

Právě na vyhledávání kandidátů se zaměřuje čím dál populárnější oblast recruitmentu, kterou nazýváme sourcing. Touto relativně novou disciplínou většinou popisujeme aktivity náboráře spojené s vyhledáním kandidátů splňujících požadavky na danou pozici v daném regionu a s danou specializací.

U některých firem sourcing končí seznamem takovýchto kandidátů tzv. longlistem, na který navazuje svými aktivitami recruiter. V jiných firmách je oddělení sourcingu zodpovědné i za prvotní kontakt s kandidátem. V některých firmách je sourcing součástí práce náboráře, ale čím dál častěji se stává, že vznikají specializované pozice zaměřující čistě tímto směrem. Takovým kolegům většinou říkáme Sourcer či Researcher.

Chytré využití dat

Sourcing může fungovat jak v offline světě, což většinou znamená vzít do ruky telefon, zavolat na recepci do firmy a snažit se zjistit, kdo sedí na které židli a jaké je jeho telefonní číslo. Zároveň se ale čím dál více pojí hlavně s online světem, který neskutečně roste.

Dle průzkumu IBM vzniklo devadesát procent všech světových dat v posledních dvou letech. Tato data se dají pohledem náboráře vnímat hlavně jako digitální stopa, kterou za sebou každý z nás v každodenním životě nechává. Zkoušeli jste si někdy zadávat do Google nějaké své osobní údaje? Pokud ano, mohlo vás překvapit, kde všude se zmínka o vás vyskytuje. Nebo zkuste tento odkaz – asi budete překvapení, jak přesné jsou informace, které o vás Google shromáždil.

Jinými slovy, každý z nás je v dnešní době dohledatelný, a to včetně kontaktních údajů. Stačí se jen umět internetu (hlavně Google) dobře ptát. Tato data dnes běžně využívají nejrůznější retailové firmy, aby dokázaly lépe zacílit své zákazníky. Aktuálně se tedy podobné principy dostávají více do světa náboru.

Sourcingový odborník v Česku

Nepředstavujme si ale sourcing jako obor, ve kterém by někdo „hackoval“ internetové stránky a dostával se k informacím nelegálně. Sourcing se zaměřuje na práci s veřejně přístupnými informacemi. Ano, přiznávám, že i v tomto oboru existuje pár lidí, kteří se již dostali na „temnou“ stranu a jejich praktiky spíše vzbuzují rozpaky nad etikou jejich počínání. Těmto lidem se však věnovat nechci, protože je osobně nepovažuji za sourcery.

Mark Tortorici

V našich zeměpisných končinách je sourcing stále relativně novou disciplínou. Ve Spojených státech se přitom objevoval již v 90. letech a také z těchto končin pochází mnoho hlavních osobností tohoto oboru. Mezi ně lidi patří i Mark Tortorici, který se v oboru pohybuje přes dvacet let a aktuálně se snaží své znalosti a dovednosti předávat novým generacím sourcerů.

Jeho tréninky jsou věhlasné a pověstné tím, že i poměrně složitou problematiku dokáže přednést a vysvětlit jednoduše a přehledně, aby se v ní nikdo neztratil. Sám to mohu potvrdit, jelikož jsem zažil Marka naživo v Amsterdamu a jeho schopnost učit lidi kolem sebe je výjimečná.

A v dubnu bude mít evropský sourcing velké dny. Mark Tortorici totiž bude mít v Praze (19. 4.) a Budapešti (17. 4.) celodenní trénink s názvem EVOLVE! Masterclass. Pokud se tedy pohybujete v oblasti náboru, ať už jako Hiring Manager, Recruiter či jako Sourcer, a chcete se během jediného dne naučit většinu technik moderního sourcingu, nemůžete tuto akci minout. Zaregistrujte si své místo na www.evolvemasterclass.com.

Total
0
Shares
Další články