Práce v digitálu: Jeden den s plzeňským Unicornem aneb v kůži jednorožce

Letos se stoprocentně česká vývojářská firma Unicorn dočkala své šestnácté pobočky. Z různých měst v Čechách, ale i Slovenska, Nizozemí a Ukrajiny se dnes dodává špičkový software do velkých podniků celé Evropy. A nejde o žádné zanedbatelné projekty. Z pobočky z Plzně se dnes třeba řídí dodávka elektřiny přes tzv. The Channel od výrobců ke spotřebitelům do 70 procent Evropy.

Jak je známo, Unicorn staví svůj úspěch na mladých talentech. Jedním z nich je i Jan Froněk, který samostatně pracuje jako business analytik právě na evropských projektech a míří ke svému dalšímu profesnímu cíli.

Proč právě Unicorn?

S firmou Unicorn se Honza poprvé seznámil na plzeňském veletrhu pracovních příležitostí pro absolventy vysokých škol. Práce v úspěšné softwarové firmě jej zaujala, navíc se mu líbila možnost pracovat v rodné Plzni. Nechtěl ale čekat s hledáním práce až po posledních studentských prázdninách. V Unicornu si proto domluvil pracovní pohovor ještě před státnicemi.

Na prvním pohovoru jsem absolvoval test logického myšlení a angličtiny. V dalším kole jsem se již setkal se svým potenciálním nadřízeným. Bavili jsme se o konkrétních technických záležitostech kolem práce a projektů, na kterých bych se měl podílet. Hodně mě přitom překvapila přátelská atmosféra ve firmě a celkově uvolněný styl jednání,“ říká Jan Froněk.

Jan Froněk

Kmotr a firemní kultura

Ve firmě si všichni tykáme a vedení podporuje naši iniciativu i nové nápady. Hned v rámci úvodních školení se také každý nováček setká s top managementem. Pokud člověk chce zkusit něco jiného, a má na to schopnosti, je v Unicornu opravdu velká šance, že se dostane k projektu a na pozici, kde svůj potenciál využije a bude jej dále rozvíjet,“ doplňuje Jan Froněk.

Do Unicornu Jan Froněk nastoupil s čerstvým diplomem z oboru softwarového inženýrství z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni na pozici junior vývojáře. Hned první den v práci se také seznámil se svým kmotrem, tedy mentorem, který má na starost rozvoj jeho profesních schopností a další kariéru v Unicornu.

Na systém kmotrovství klade vedení Unicornu velký důraz. Jedná se o klíčovou součást práce se zaměstnanci, kterým zde ale raději říkají spolupracovníci. Svého kmotra, tedy průvodce kariérou, za kterým mohou kdykoli přijít a řešit s ním nejen svoji aktuální práci a pozici ve firmě, ale také svůj další rozvoj, mají od prvního dne všichni zaměstnanci Unicornu, bez ohledu na své pracovní zařazení.

Běžný den

Kromě přátelské a uvolněné atmosféry a možnosti rychle profesně růst oceňuje Jan Froněk v Unicornu také flexibilní pracovní dobu, včetně možnosti práce z domova. V práci se pravidelně setkává s kolegy z týmu, a to na jednom projektu osobně a na druhém s kolegy z Brna, Prahy i Arnhemu přes videokonferenční hovory. Ty jsou také běžnou součástí práce se zahraničními klienty. Porady běžně probíhají on-line, každá pobočka i zaměstnanec jsou vybaveni technikou, díky níž je celá Evropa blízko. Když je potřeba, je samozřejmá i cesta do zahraničí nebo je možné přímo pracovat i v cizině v týmech klientů.

V Unicornu se hodně dbá na rozvoj každého člověka. Kromě pořádaných odborných workshopů a seminářů (od technologií přes manažerské dovednosti a rozvoj jazyků) jsou tu i expertní setkání na neformální úrovni a především pravidelné Open Sessions, kde technologičtí guru, jako je Vladimír Kovář (majitel Unicornu) nebo David Kimr (CTO), ukazují praktické použití těch nejnovějších metod vývoje aplikací.

Rychlý postup v kariéře

Juniorním vývojářem nezůstal Jan Froněk dlouho. „Brzy po nástupu do Unicornu jsem si kromě programování chtěl vyzkoušet i další role na projektech. Díky velmi vstřícnému přístupu svého kmotra jsem dostal příležitost pracovat jako analytik i business architect. Rychle jsem také mohl začít pracovat přímo s klienty a samostatně hledat řešení, která pro ně budeme vyvíjet.

Kromě nových rolí při práci na projektech jsem chtěl využít i angličtinu, a tedy pracovat na projektech pro zahraniční klienty. Opět pomohly konzultace s kmotrem a Jan Froněk dnes pracuje na projektech pro přední evropské společnosti z oblasti energetiky. „V Unicornu pracujeme současně na více než dvou stovkách projektů. Pokud kolegové projeví přání na přemístění na jiný projekt, a mají k tomu potřebné odborné znalosti a zkušenosti, snaží se jim vedení vyjít vstříc. Příležitost pracovat na projektech dle vlastního výběru je důležitou součástí našeho motivačního programu,“ doplňuje zkušenost Honzy ještě talent manažer Václav Žárský.

Kariéra Jana Froňka v Unicornu je nejlepším příkladem rychlého profesního růstu talentovaného zaměstnance v softwarové firmě. „Líbí se mi, že když někdo přijde s dobrým nápadem, pomůže mu jeho kmotr otevírat dveře a dotáhnout věc do konce. Často to platí i na celofiremní úrovni. Pokud si jdete za svým cílem, dostanete v Unicornu šanci ukázat, co umíte. Rozhodně nemusíte upadnout do stereotypu, ale firma vás podpoří v dalším rozvoji,“ dodává Jan Froněk, který je například i autorem nové firemní metodiky pro vytváření dokumentace k vyvíjenému softwaru nebo testů pro nové uchazeče o pozici analytika.

S kmotrem v zádech

Zatímco naši personalisti řeší se spolupracovníky hlavně záležitosti spojené se samotným fungováním v rámci zaměstnání, kmotr je v první řadě opora, rádce a učitel. Jeho hlavní rolí je pomáhat rozvíjet kariéru svého svěřence. Kmotr by měl také jako první rozpoznat skutečný talent svých lidí a doporučit jejich přiřazení do týmů pro řešení konkrétních projektů nebo jejich postup na jinou či vyšší pozici,“ vysvětluje princip kmotrů Václav Žárský, který má v Unicornu na starost práci s talenty.

Úloha kmotrů se samozřejmě liší i podle pozice a potřeb jejich spolupracovníků. Zatímco nováčci řeší s kmotry především rozvoj svých znalostí, u zkušených manažerů Unicornu je role kmotrů primárně konzultantská.

Pro svých více než 1 800 spolupracovníků má Unicorn kolem 170 kmotrů, kterými jsou nejzkušenější manažeři, konzultanti i členové top managementu, schopní předávat své know-how a zkušenosti ostatním kolegům a zároveň vést a motivovat lidi. Kmotr nemusí být nutně nadřízeným zaměstnance a jeho vztah se spolupracovníkem se nemění podle aktuálního projektu, který zaměstnanec řeší.

Mým kmotrem je Martin Hradil, senior konzultant a šéf analytiků na plzeňské pobočce Unicornu. Musím říci, že mi opravdu hodně pomohl. Po mém nástupu si na mě i dnes udělá čas. Když potřebuji, poradí mi a pomáhá mi posouvat se mezi rolemi na jednotlivých projektech. Když za ním přijdu s nápadem, pomůže mi jej prosadit třeba i v celé firmě,“ říká o spolupráci se svým kmotrem Jan Froněk. 

Pro talenty to nejlepší

Pokud spolupracovník nepracuje se svým kmotrem přímo na projektu, potkávají se běžně každé dva týdny. Formální kariérní pohovory pak probíhají každého půl roku. Výrazně intenzivnější je ale spolupráce mezi kmotry a lidmi, kteří se v Unicornu kvalifikují do tzv. talent poolu.

Náš talent pool je program pro rozvoj spolupracovníků, u kterých se projevují výjimečné schopnosti nejen v technické oblasti, ale například i obchodní či jiné dovednosti. U talentů velmi pečlivě sledujeme nejen jejich výkon při práci na projektech, ale také spokojenost s alokací na projektech, odměňováním nebo s příležitostmi pro další rozvoj,“ říká Kateřina Zahálková, ředitelka zdrojů v Unicornu.

Talent pool Unicornu v současné době tvoří kolem čtyř desítek zaměstnanců, se kterými jejich kmotři velmi intenzivně pracují. Talentovaní zaměstnanci získávají nejen širší možnosti svého uplatnění v Unicornu, ale firma je také podporuje v dalším vzdělávání formou specializovaných kurzů nebo jim umožňuje výjezdy na zahraniční konference.

V našem seriálu Práce v digitálu chceme dát prostor těm, kteří přinášejí do všech oblastí napojených na trh práce inovativní řešení, a také těm, kteří třeba svou práci snů teprve hledají. Jak by měl moderní trh práce vypadat podle vás?

Pokud se chcete do našeho seriálu zapojit, napište nám na adresu ondrej@tyinternety.cz. Věříme, že společně dokážeme předat cenné zkušenosti, inspirovat a posouvat se vstříc moderním a efektivním řešením.

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Minecraft pomůže OSN přetvářet skutečný svět

Počítačové hry mnozí považují za ztrátu času. Pro některé z nich to možná platí, jiné však dokázaly rozvést svůj potenciál a dosáhnout tak praktických a využitelných rozměrů. Jednou z nich je Minecraft. Ten nyní poslouží jako nástroj, s jehož pomocí mohou obyvatelé chudých oblastí vyjádřit své představy o tom, jak by se mělo vyvíjet jejich prostředí.