Práce v digitálu: Jak jdou dohromady ženy a IT

Existuje spousta zaměstnání, ve kterých si dokážeme představit muže i ženy. Všichni známe ženy učitelky, lékařky, političky, ale i manažerky nebo dokonce kosmonautky. Jak je to ale se ženami v IT?

V procentech…

Podle statistiky Českého statistického úřadu tvořily v roce 1995 ženy více než třetinu zaměstnanců v IT odvětvích, jednalo se zhruba o 20 tisíc žen. Ve srovnání s letošním rokem, kdy se v IT oboru pohybuje asi 9 tisíc žen, se jedná o snížení na méně než polovinu. Přitom zastoupení mužů ve stejném časovém horizontu hlásí nárůst celkového počtu zaměstnanců na trojnásobek.

Česká republika je s podílem 7 % žen zaměstnaných v IT na pomyslném žebříčku druhou nejhorší zemí v Evropě, hned po Slovinsku s 3,6 %. Evropský průměr je 16 procent. Možná k překvapení většiny čtenářů nenajdeme největší zastoupení žen v IT v některé ze zemí západní Evropy, ale v Rumunsku, kde v IT pracuje 28 procent žen.

Chcete se také zapojit do našeho seriálu Práce v digitálu? Napište nám na adresu ondrej@tyinternety.cz. Věříme, že společně dokážeme předat cenné zkušenosti, inspirovat a posouvat se vstříc moderním a efektivním řešením i v oblasti spojených s trhem práce.

Předsudky stranou

IT je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s dlouhotrvajícím nedostatkem kvalitních a kvalifikovaných pracovníků. Podle některých odborníků je v České republice v IT až několik tisíc nezaplněných pozic. Kde tedy vzít nové lidi?

Zajímavou strategií pro získání nových pracovníků může být zacílení právě na ženy, které jsou v tomto oboru často spíše raritou. Jejich nedostatek pramení především v nízkém zájmu o studium oborů informačních technologií, počet studentek těchto oborů se dlouhodobě pohybuje okolo šestnácti procent. Proč tomu tak je?

Na vině jsou prý vštípené sociální předpoklady nebo chcete-li předsudky. Obvyklá jsou tvrzení typu, že ženy jsou méně odolné vůči stresu, mají v mužském prostředí méně ostré lokty nebo že IT je obor vhodný především pro muže. Mnohé z dívek, které obor přeci jen vystudují, však nakonec zvolí pro své zaměstnání jiný obor.

To je ovšem škoda, protože existuje spousta důvodů, proč jako žena zvolit IT obor:

  • IT je obor s největším rozmachem, má budoucnost. Není to tak dávno, co měl počítač doma málokdo a dnes už jsme moderními technologiemi obklopeni ze všech stran.
  • Na rozdíl od jiných oborů je v IT jistota, že vždy bude dostatek pracovních míst. Častým benefitem bývá home office, což ocení maminky na mateřské dovolené.
  • IT aktuálně patří mezi nejlépe placené obory v Česku.
  • Kreativita a logické myšlení dokážou zajistit ve světě IT úspěch.

Ženy jsou pečlivější

I přes úspěšně zakončená studia vysokých škol, kdy bývají jejich diplomové práce hodnoceny velmi pozitivně, nemají ženy v IT lehkou úlohu. Ve srovnání s muži jsou považovány za mnohem pečlivější, což v IT, jehož základy pramení v matematice, může být velikým benefitem.

Například ženy programátorky, analytičky a testerky jsou vnímány jako preciznější a spolehlivější, na druhou stranu jim prý chybí kreativita a mají slabší představivost při řešení nových úkolů. A jak jsou na tom ženy-manažerky?

Jsou to často bojovnice, ale stěžují si, že je mužští kolegové trochu přehlížejí, zvláště tehdy, když dělají byznys. Možná, že jsou někdy při obchodních vyjednáváních – např. na pozici projektových manažerů – méně tvrdé než kolegové, ale zase umějí lépe pracovat s kompromisy, nalézat řešení vhodná pro všechny zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy a zvládat multitasking.

Není také výjimkou, kdy jsou ženám zadávány podřadné úkoly, které mužům na stejné pozici zadávány nejsou nikdy – řeč je např. o zajišťování cateringu či psaní poznámek. Největším kamenem úrazu pak je sexistické chování na pracovišti, mimo hlavní pracoviště, na konferencích, a to jak ze strany kolegů, tak i přímých nadřízených. Nehovoříme jen o sexistických dvojsmyslech, ale i o sexuálních návrzích.

Nemalá část žen byla nucena snášet při pracovních pohovorech a poradách v čistě mužských kolektivech nevhodná témata, rozebírat, popřípadě obhajovat svůj rodinný život, stav a děti, z čehož pak mohou pramenit třeba i obavy o ztrátu zaměstnání nebo potřeba zkrátit si mateřskou dovolenou.

Dívky si mohou vybrat samy svou cestu a měly by to vědět odmala

Pomohlo by autoritativní stanovení poměrů mužů a žen v IT, tzv. kvóty? Nebylo by bylo přínosnější nechat věcem volný průběh a pouze nenásilně podporovat rozvoj potenciálu mladých žen?

Dívky jsou stejně inteligentní jako chlapci a zdaleka ne všechny tíhnou k panenkám. Začněme úplně od začátku a nechme je, ať si svoji cestu vyberou samy. Nenuťme jim naši představu o tom, co se pro ně hodí a co ne, nechme je vyzkoušet si obory, které možná před pár lety ještě ani neexistovaly a ukažme jim k těmto oborům cestu.

Věděli jste, že již dnes existují společnosti, které se zaměřují na různá školení a kurzy IT výhradně pro dívky a ženy? Jako ve všech oborech lidské činnosti, i v IT platí, že jak ženy, tak muži mají na stejnou věc nebo problém různé náhledy a přístup a tyto se většinou navzájem doplňují a vzájemně obohacují. Proč toho tedy nevyužít?

V našem seriálu Práce v digitálu chceme dát prostor těm, kteří přinášejí do všech oblastí napojených na trh práce inovativní řešení, a také těm, kteří třeba svou práci snů teprve hledají. Jak by měl moderní trh práce vypadat podle vás?

Pokud se chcete do našeho seriálu zapojit, napište nám na adresu ondrej@tyinternety.cz. Věříme, že společně dokážeme předat cenné zkušenosti, inspirovat a posouvat se vstříc moderním a efektivním řešením.

Total
0
Shares
Další články