Práce v digitálu: 360° zpětná vazba a další vychytávky, které mohou firmu posunout kupředu

To, co v dnešní době rozhoduje o úspěšnosti firmy, nejsou jen její vize a kvalitní vrcholový management, který směruje k jejich plnění. Důležité je zejména samotné jádro společnosti. Tím jsou zaměstnanci, protože jejich spokojenost a správná motivace v konečném důsledku firmu v mnohém ovlivní a může generovat recenze, které přilákají další zaměstnance.

Právě na budování silných týmů a příjemné firemní kultury dnes firmy staví. V době historicky nejnižší nezaměstnanosti se totiž jedná o významnou konkurenční výhodu na trhu práce. Tým posiluje vzájemná podpora a motivace, ale také zpětná vazba a konstruktivní kritika, na které je založena například metoda 360° zpětné vazby.

360 stupňů

Metoda 360stupňové zpětné vazby se v oboru HR rozvíjela v průběhu 90. let a dnes je v některých firmách naprosto běžnou praxí. Jedná se o metodu hodnocení, kde je jednomu zaměstnanci poskytována anonymní zpětná vazba od všech kolegů, kteří s ním často přicházejí do kontaktu. Díky tomu tak zaměstnanec zjistí, v čem se může zlepšit, ale hlavně pochopí, v čem je dobrý, kde se skrývá jeho potenciál a jakým činnostem by se měl věnovat. Zpětnou vazbu podávají kolegové na stejné úrovni, podřízení, nadřízení, ale také zaměstnanec sám sobě.

Získat ze zaměstnanců to nejlepší je současným HR trendem. K hledání skrytého talentu se nepoužívá jen 360° zpětná vazba, ale také různé osobností testy, na základě kterých se vybírá práce tak, aby byly využity silné stránky člověka, což může o pracovním místě rozhodnout více než jeho předchozí vzdělání a zkušenosti.

Štefánia Machová působí ve firmě netpromotion group na pozici HR specialistky

Pokrokové firmy se snaží zaměstnancům pracovní život ulehčit co nejvíce a jakmile pracovníka získají, nerady se s ním loučí. Je to právě spokojený zaměstnanec, který je pro firmu tou nejlepší referencí. Proto je více ve firmách viděn systém spočívající v obměně pracovního místa zaměstnance nebo ve vytvoření zcela nové pozice pro tohoto člověka. Klíčem není neustále nabírání a následné propouštění zaměstnanců, ale nalezení správného uplatnění pro každého.

„Spokojený zaměstnanec, na kterého se můžete spolehnout, je pro firmu to nejdůležitější. Zaměstnanci musíte dát najevo, že vám na něm záleží, pomoci mu rozvíjet jeho silné stránky. U nás ve firmě hledáme pro zaměstnance uplatnění právě podle jejich silných stránek, náplň práce si zkrátka přeskládáme podle toho, co kdo dělá radši a jde mu nejlépe,“ říká Štefánia Machová, HR specialista digitální/online marketingové agentury netpromotion group.

Firemní kultura táhne zaměstnance

Existuje několik znaků úspěšné firmy. Nejčastěji jako takové bývají popisovány ty, které prezentují své hodnoty, pečují o své zaměstnance. Jsou to společnosti, které reagují na soudobé trendy a pochopitelně se orientují ve velké míře na zákazníka. Zásadní roli hraje i zmíněná firemní kultura. Mnohdy bývá klíčem k veškerému úspěchu. Její správné nastavení se může stát motivací pro zaměstnance, kteří svou výkonností ovlivňují úspěšnost firmy. Ze ctění určité kultury firma čerpá vždy zisky a mnohdy může ovlivnit i fluktuaci zaměstnanců, tedy častou změnu jejich zaměstnání.

Aby všechny hodnoty byly unifikované, stejně tak jednání zaměstnanců, uchylují se firmy k vytváření tzv. etických kodexů. Jsou to jasně definovaná pravidla, jak chce firma vystupovat ve vztahu ke svým klientům, konkurentům, ale i vymezuje vztahy uvnitř firmy.

„Zakotvení kultury, hodnot a kodexu do fungování firmy se vždy vyplatí. Firma tak má nástroj, o který se lze opřít při manažerských procesech a rozhodování zaměstnanců, především v nestandardních případech,“ dodává Štefánia Machová.

Firmy bez sehraného kolektivu, který si umí i oddechnout, nefungují optimálně

Když není vše, jak vypadá

Mnohdy se ve firmě setkáváme s jevem stínové firemní kultury, kdy pracovníci sice dodržují určitou kulturu a jednají v souladu s firemními hodnotami, ale pouze navenek. Ve skutečnosti o firmě smýšlejí opačně. To se projeví na efektivnosti těchto zaměstnanců a jejich morálce.

Držet si takové pracovníky není pro firmu žádoucí, stejně jako pro pracovníky nemá práce naplňující význam. Pak je to na HR oddělení, které by se mělo pokusit najít pro zaměstnance nejlepší možnou cestu.

Total
0
Shares
Další články