Organizace Czechitas dostane 26 milionů korun od Nadace Velux

Nadace Velux (The Velux Foundations) potvrdila a vyplatila Czechitas zatím první část z doposud nejvyššího grantu v historii organizace. Celkem jeden milion eur (více než 26 milionů korun) bude směřovat na podporu stávajících aktivit Czechitas, rozšíření kurzů pro mladší generaci, mzdových nákladů týmu, systematičtější evaluaci socio-ekonomického dopadu a otevření až šesti nových poboček v rámci ČR. Platnost grantu je 2,5 roku.

„Podpora od nadace Velux nám pomůže naplnit náš dlouhodobý cíl rozšířit aktivity do dalších krajů v Česku. Díky těmto financím můžeme posílit kapacity týmu a dosáhnout tak většího počtu absolventů, kteří se reálně uplatní na IT pozicích na trhu práce,“ přiblížil výkonný ředitel Czechitas Ondřej Čejka.

Czechitas tak mohou reagovat na stále větší hlad ze strany zaměstnavatelů po IT talentech. Zhruba polovina grantu je totiž určena pro věkovou skupinu 15–30 let. Díky tomu vznikne několik navazujících kurzů, které budou moct mladí využít v průběhu celého roku.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme podpořit iniciativu, která je nyní natolik aktuální a potřebná. Czechitas vytváří hybnou sílu, která pomáhá myšlence působení žen v IT stát se běžnou záležitostí. Nepochybujeme o tom, že se výsledky vašeho projektu příznivě projeví nejen v celé České republice, ale velmi pravděpodobně i mimo ni,“ řekl Jens-Jorgen Pedersen, senior poradce a ředitel programu VILLUM FONDEN, patřícího do nadace Velux.

Pro Czechitas je grant o to větším benefitem, protože má velmi flexibilní podmínky čerpání. Organizace sama si může rozhodovat a plánovat čerpání dle reálné situace a potřeb týmu, trhu. Díky podpoře si Czechitas zajistí nejen stabilitu svých stávajících aktivit – vzdělávání žen on-line i off-line, ale může díky ní realizovat i smělejší plány expanze v Česku i mimo něj.

„Velmi si vážíme svěřené důvěry od nadace Velux a naložíme s ní, jak nejlépe dokážeme. Je velmi potěšující, že nás podporují i takto velké společnosti, které nepůsobí primárně v odvětví IT, ale i jim jde o zvýšení konkurenceschopnosti nejen žen na pracovním trhu. Czechitas díky tomu mohou dále růst a rozšiřovat své pole působnosti napříč různými cílovými skupinami,“ uzavřel Čejka.

Zdroj: Czechitas

Total
0
Shares
Další články
Přečtěte si více

Super Bowl je tu, a s ním i reklamy. Tedy skandály, rekordy i pochybný úspěch virálů

Je to jeden z nejdražších reklamních prostorů. Aby taky ne, když se letos na Super Bowl bude dívat podle některých odhadů skoro 200 milionů Američanů. Svátek je to proto nejen sportovní, ale právě i reklamní. Honba za virálním šířením se projevuje naplno. Pro některé to už dopředu znamená zákaz vysílání, jiným se to vyplácí. Které spoty letos narazily, a jak dlouhý úspěch si skutečné virály vlastně zajistí?