Český startup Cryptelo 

Dne 19.2.2019 jsme na internetových stránkách http://tyinternety.cz/ uveřejnili článek, ve kterém se uvádí „Soud zamítl insolvenční návrh a označil jej za šikanózní“. Po několika měsících příběh Cryptelo pokračuje dalšími soudními procesy. 

Letos jsme uveřejnili „Český startup Cryptelo byl od loňského roku podle vyjádření firmy předmětem útoku Davida Libigera. Ve spolupráci s Alexejem Petráskem podal v září Libiger na Cryptelo účelový návrh k insolvenci se snahou o nepřátelské převzetí technologické společnosti vyvíjející řešení pro ochranu dat. Soud v úterním usnesení rozhodl o zamítnutí tohoto insolvenčního návrhu a zároveň celý postup označil za šikanózní. Cryptelo bude Libigera a jeho společníky žalovat na náhradu škody a zvažuje další právní kroky.

Dále bylo ve článku uvedeno, že: V loňském roce se společnost dostala do nečekaných problémů s jedním ze svých finančních investorů – Davidem Libigerem. Ten ve spolupráci s Alexejem Petráskem podal v září na Cryptelo účelový návrh k insolvenci se snahou o nepřátelské převzetí úspěšné technologické společnosti. V úterý Městský soudu v Praze zveřejnil usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu, ve kterém uvedl, že jednání Petráska a Libigera sledovalo nepoctivý záměr a celý návrh posoudil jako šikanózní.

Naše uvedená tvrzení se nyní ukázala jako nepravdivá a dílem zavádějící. Rozhodnutí Městského soudu v Praze, ze kterého jsme při tvorbě článku vycházeli, bylo podrobeno kritice provedené odvolacím soudem, zde Vrchním soudem v Praze. Odvolací soud ve svém aktuálním rozhodnutí ze dne 24.5.2019 zveřejněném v insolvenčním rejstříku nejenže původní rozhodnutí Městského soudu v Praze zrušil, dokonce se k celé problematice řešení úpadku společnosti Cryptelo s.r.o. věcně (a velmi podrobně) vyjádřil.

Předně, Vrchní soud v Praze zhodnotil, že společnost Cryptelo s.r.o. má nepochybně vůči insolvenčnímu navrhovateli panu Petráskovi splatný dluh. Zpochybňování dluhu společností Cryptelo soud zhodnotil jako nevěrohodné. Současně Vrchní soud v Praze zhodnotil, že postup věřitelů proti společnosti Cryptelo je standardní, přičemž ani z neověřených domněnek, které Městský soud v Praze převzal od dlužníka Cryptelo, nelze jakkoliv šikanózní postup věřitelů (zejména pana Petráska a společnosti KL s.r.o. pana Libigera) dovozovat. 

S ohledem na uvedené jsme nuceni konstatovat, že náš původní článek ohledně úpadku společnosti Cryptelo byl přinejmenším zavádějící. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ve věci insolvenčního řízení proti společnosti Cryptelo postavilo stav této společnosti do zcela jiného, pro pana Baroše zásadně nepříznivého, světla. Je otázkou, jaký další vývoj podnikání této společnosti bude mít, a jak se k této společnosti postaví další investoři, kteří, dle tvrzení zástupců společnosti Cryptelo, této společnosti dosud věřili. Vypadá to totiž, že společnost zpochybňuje i zjevné pohledávky věřitelů, neboť pravděpodobně na jejich úhradu nemá prostředky.

Pro pana Baroše se přitom nejedná o první problém. V konkurzu totiž nedávno skončila i jeho společnosti SECTION Technologies s.r.o., která po sobě zanechala dluhy v milionech Kč a majetek v řádu stokorun.

Total
0
Shares
Další články