České firmy nedokáží zavést digitální pracovní kulturu a nevyužívají potenciál zaměstnanců

České firmy nevyužívají potenciál svých zaměstnanců a Češi se necítí být dost produktivní. Podle průzkumu společnosti Microsoft zaostávají tuzemští zaměstnanci i co se týče inovativnosti a strategického přínosu pro své firmy.

Množství výkonných a angažovaných zaměstnanců přitom výrazně roste ve firmách, které si moderní zařízení nejen pořídí, ale i používají, a především digitálně přemýšlejí. Jen necelá pětina českých firem dokázala zavést digitální pracovní kulturu a ve srovnání s Evropou máme co dohánět i ve využívání nových technologií.

Microsoft v rozsáhlé analýze Proč technologie nestačí: Digitální kultura jako konkurenční výhoda zjišťoval, jak nové technologie ovlivňují výkonnost a inovativnost zaměstnanců a jejich schopnost dát ze sebe to nejlepší. Průzkum mezi 20 tisíci zaměstnanci ve 21 evropských zemích včetně tisícovky v Česku zjistil, že i přes zavádění nových technologií produktivita a kreativita v řadě podniků stagnuje.

Jen 11,4 % Evropanů cítí, že jsou plně produktivní, v Česku dokonce pouze 8,4 %. Sotva 17 % zaměstnanců v Česku i Evropě věří, že jsou velmi inovativní. Pouze 15,6 % českých (18,5 % evropských) pracovníků má prostor pro to, aby přinášeli skutečnou hodnotu.

„Bez technologií těžko budete dlouhodobě úspěšní,“ říká Rudolf Urbánek, generální ředitel Microsoftu Česko a Slovensko. „Ale jen nakoupit technologie nestačí. Musíte hlavně ‚nakoupit‘ svoje zaměstnance, protože digitální transformace je o lidech.“

Technologie nestačí, klíčová je kulturní změna

Průzkum odhalil propastný rozdíl mezi firmami, které technologie pouze „mají“, a těmi, které s jejich pomocí zavádějí moderní styl práce – tedy digitální pracovní kulturu. Ta je klíčovým předpokladem pro to, aby technologie firmě opravdu pomohly zvýšit produktivitu, kreativitu, zapojení a přínos zaměstnanců. České firmy, které se na vytváření digitální kultury soustředí, vykazují nárůst ve všech sledovaných oblastech:

  • o 12 % více produktivních pracovníků,
  • o 20 % více inovativních kolegů,
  • o 35 % více lidí, kteří přinášejí strategickou hodnotu.

Digitální pracovní kulturu je potřeba stavět na kvalitní firemní kultuře jako takové. Česká firemní kultura se podle průzkumu nejvíce potýká s těmito výzvami:

  • zaměření na vysokou kvalitu práce – spíše než na čas strávený v kanceláři,
  • propojenost mezi týmy a schopnost pracovat společně – nikoli řešit jen své dílčí cíle a potřeby,
  • samostatnost při práci – spíše než čekání na přesné zadání a formální zpracování.

Přitom je jasné, že bez vytvoření prostředí důvěry, zaměření na vysokou kvalitu práce a samostatnost svých zaměstnanců, mohou firmy jen těžko počítat s rozvojem a růstem v dnešním digitálním světě.

Adopce technologií v Česku výrazně pod evropským průměrem

Překvapivé je zjištění, že i ve využívání moderních technologií zaostává Česko za Evropou – o celých 20 procent. Nejde přitom jenom o to, zda podniky technologie mají. Častým problémem je skutečnost, že je nevyužívají. Právě zde hraje roli jasná vize a odhodlání vedení změnit zavedené postupy a návyky, aby lidé dokázali pracovat efektivněji.

Hlavní praktickou překážkou pro to, aby technologie firmám přinesly žádoucí užitek, je v Česku nedostatečná technická podpora uživatelů. „Lidé musí chápat, proč a jak mají moderní technologie používat. A musí mít dostatečnou podporu – jak ze strany vedení, které jde příkladem, tak co se týče školení a technické pomoci,“ vysvětluje Petr Váša, šéf divize Office, Microsoft Česko a Slovensko.

Total
0
Shares
Další články