Black Swan Security Congress bude řešit efekt „černé labutě“ v IT bezpečnosti

Black Swan Security Congress otevře téma narůstajícího významu neznámých hrozeb nebo rizik, ke kterým dochází s malou pravděpodobností, za to jejich dopad na organizace může být zničující. O fenoménu „černých labutí“ přijedou diskutovat uznávání etičtí hackeři zejména z Česka a Slovenka.

Metafora „černé labutě“ popisuje události, které přicházejí nečekaně, mají ale výrazný negativní dopad. Přesto si je lidé s odstupem času zavádějícím způsobem racionalizují. V dávných dobách se věřilo, že černé labutě neexistují. Z toho potom vzniklo antické rčení, které přirovnává pravděpodobnost výskytu nějaké události právě k narození černé labutě. Zvrat přišel v roce 1697, kdy západní svět zaskočila informace, že v Austrálii se přirozeně vyskytují černé labutě.

Nepředvídatelný fenomén

Nový význam starému rčení dal před jedenácti lety libanonsko-americký filozof Nicholase Nassim Taleb. Fenomén „černé labutě“ dnes poukazuje na výskyt události mimořádného významu v oblasti IT, která se zdánlivě nedala předvídat. Nicméně z historické perspektivy plyne, že jednou za čas se podobná událost vyskytne.

Tyto události dnes lze sledovat v IT prostředí jak na nejvyšších úrovních společenských procesů a v nejkomplexnějších strukturách (například na světových finančních trzích), tak i na úrovních jednotlivých organizací, jejich složek i samotných individuálních aktérů. S rostoucí komplexitou IT infrastruktury a služeb, které postupně outsourcujeme do automatizovaných a vzájemně propojených systémů, dochází k dramatickému zvyšování významů rizik plynoucích z útoků na informační systémy.

Teorii „černé labutě“ dnes tak možná patří k základním klíčům pro překonání stále rychleji se šířících hrozeb na internetu. Díky rozšiřování veřejných komunikačních sítí se totiž ze světa stává místo, které je čím dál tím více propojené.

V Paralelní Polis proto vznikl program, který zkoumá IT bezpečnost z různých úhlů pohledu, a vyvrcholí tento týden kongresem věnovaným aplikaci Talebovkého pohledu na bezpečnostní rizika zvaná „černé labutě“.

Black Swan Security Congress se zabývá situacemi a případy, kdy můžeme „černé labutě“ identifikovat a jsme schopni je pojmenovat. Dále se zaměří na otázku, jak koncipovat opatření k prevenci a reagovat na incidenty výskytu „černých labutí“, představí antifragilní strategie a nástroje a povedou se diskuse o skutečných významech těchto dějů.

Vstupenky na Black Swan Security Congress jsou k dispozici na e-shopu Paralelní Polis.

Total
0
Shares
Další články