5 základních pravidel pracovního prostředí: Co přinesl letošní Coworking Meet-up

Coworking IN-SPIRO letos pořádal Coworking Meet-up, kterého se zúčastnili zástupci co-workingových center z celé České republiky. Odpoledne plné velmi zajímavých lidí a ještě zajímavějších podnětů, zkušeností a myšlenek se neslo v tématu vlivu prostředí na práci i na život.

Jako speakeři se představili Marián Škvarek za coffeeshop a cowork nedaleko od metra Můstek, Locco, Barbora Zálohová za rodinné a komunitní centrum Mumraj, Jiří Opletal za coworkingovou platformu mezinárodního CoworkBooking.com, Ivo Hrdina za specialisty na rozvoj Engagementu v organizacích JuiceUP a v neposlední řadě Martina Bláhová za makeITtoday, kteří učí děti a studenty programovat zábavnou a interaktivní cestou.

Mezi základní témata celého dne patřila také budoucnost coworkingů v ČR a kam budou v následujících letech směřovat. Klíčová byla myšlenka, že každý coworking má velkou výhodu – může následovat trendy v pracovním světě daleko rychleji než velké firmy.

Porozumění prostoru a jeho vlivu/důležitosti

Porozumění prostoru je fundamentální pro život – prostorem se pohybujeme, pracujeme v něm, trávíme volný čas a v neposlední řadě bydlíme. Nejedná se pouze o jeho fyzickou podobu, ale také (či zejména) o sociálně-kulturní. Na prostor je možné nahlížet i jako na síť a uzly, neboli místa setkávání (od mikro sousedství, pracovního kolektivu, přes město, kraj až po makro stát a kontinent).

Na základě pozorování lidského chování a interakcí je možné posoudit, zda je dané prostředí vyhovující, či jsou potřebné změny a jaké. (The Importance of Place and Conectedness: PEOPLE AND PLACE).

Coworking Meet-up. Foto: Nicola Zörkler-Photography

Pět základních pravidel

1. Potřebujeme změnu i v průběhu pracovního procesu

Soustředit se vydržíme maximálně dvě a půl hodiny. Proto jsou důležité relax zóny, případně ale postačí i procházka pro vodu či kávu do kuchyňky. Potřebujeme změnu, abychom odlehčili mysli a opět se mohli pustit do práce.

2. Kvalita prostředí ovlivňuje nejen náš organismus, ale i náladu

Zelená uklidňuje a dodává pozitivní energii, nedostatek zeleně naopak vede k vyčerpanosti, nesoustředěnosti a kolikrát i depresím. Zeleň, kvalita vzduchu a vody má na lidský organismus a mysl neoddiskutovatelný dopad.

3. Na dlouhověkost díky sounáležitosti ke komunitě a dlouhodobým vztahům

Komunitu můžeme považovat za synonymum prostředí. Uzavřené komunity, jakou jsou rodina či partnerský vztah, přímo úměrně ovlivňují i osobní život jedince. To jak jsme spokojeni v našem osobním životě, se navíc odráží na našem zdraví. The Harvard Gazette (80letý výzkum Harvard Study of Adult Development).

4. Zdravý rozum si ochráníme díky setkávání se

Ať se jedná o společenské či profesionální uzly, místa pro networking, do kterých vstoupíme jednou, či opakovaně, člověk by měl získat pocit sounáležitosti. Naše okolí totiž významně ovlivňuje naši motivaci a produktivitu. Komunita pro nás má větší význam než „pouhé“ přátelské vztahy: představuje i oboustranně prospěšné vazby. Samotný coworking si musí položit otázku „co chceme od svých členů?“.

Jde o jejich zapojení do tvorby komunit, které bude příjemné a nepůsobí nuceně. Také každý, kdo chce v coworkingu pracovat, si musí položit otázku „co od coworkingu očekávám?“. Každé centrum nabízí jinou atmosféru a jiné benefity, někdo bude šťastný v klidnějším prostředí, jiný bude potřebovat rušný, otevřený openspace.

5. Čeho se nejvíce bojíme? Samoty

Vliv prostředí na život člověka je objektem výzkumu Harvardské univerzity již přes 80 let. Životu nebezpečná, stejně jako alkohol či kouření, je člověku i samota. Nezapomeňte, že nemusíte být samotní ve smyslu poustevníků; sami se můžete i v partnerství.

Kvalitní dlouhodobé vztahy jsou klíčem ke spokojenosti v osobním i profesním životě. Prostředí nás učiní šťastnějšími než peníze a moc. Robert Waldinger mluví o spokojenosti a 80letém Harvardském výzkumu a poznatkům ve svém TED talk: „Dali jsme dohromady poznatky za 80 let. Co nejvíce ovlivňuje spokojenost lidí není jejich hladina cholesterolu, ale jak jsou spokojeni ve vztazích, neb právě kvalitní dlouhodobé vztahy ovlivňují jejich fyzické ale i mentální zdraví.“

Coworkingová centra v České republice se zavázala zútulnit alespoň pracovní útočiště, aby nahrávala vytváření neformálních vazeb.

Závěrem

Lucie Kalusek z IN-SPIRO říká: „Za mě osobně je jedno z nejdůležitějších pravidel pro rozvíjení potenciálu jedince i skupiny vytvořit prostředí, kde můžete legálně dělat chyby a mít možnost je napravit a zlepšovat se pomocí zpětných vazeb! Vytvoříte tím silné osobnosti se zkušenostmi, co se nebudou bát vytvářet kreativní řešení, speciálně u nadaných lidí.“ A dodává: „Zajímavost tématu otevřela nové potenciální spolupráce mezi coworkingy a sdílená touha po budování komunity v jejím samém jádru – mezi komunitními manažery – přivedla účastníky ke společnému usnesení, že se nejedná o akci poslední, naopak že se bude opakovat a bude putovní.“

Total
0
Shares
Další články