Test: Až polovina toho, co o vás reklamní sítě „ví“, je špatně

Datové společnosti a reklamní sítě získávají data o uživatelích internetu nejrůznějším způsobem. Sledují navštívené stránky, prokliky na reklamách, aktivitu uživatelů, získávají informace z nejrůznějších formulářů a dotazníků. Přesto ale ne vždy se to, co o uživatelích zjistí, shoduje s realitou.

Alespoň to tvrdí studie od společnosti Enliken. Tato firma se zabývá tím, že výměnou za obsah zjišťuje od uživatelů jejich nejrůznější preference, na jejichž základě je možno cílit reklamu. V rámci speciální aplikace nechala společnost lidi hodnotit informace, které o nich měly datové společnosti a reklamní sítě. Výsledky z prvního vzorku zkoumaných osob jsou na obrázku, rozdělené podle přesnosti údajů a podle toho, za jak soukromé jednotlivé údaje dotazovaní považovali:

Zajímavou souvislostí je, že společnost BlueKai, která si co do přesnosti nevedla nijak zvlášť dobře, je jedním z datových partnerů Facebooku pro nástroj Custom Audiences, k němuž včera sociální síť začala spouštět doplněk Lookalike Audiences. Ani celkové výsledky nejsou příliš slavné a ukazují, že data, podle kterých reklamní sítě reklamu cílí, zdaleka nemusí být přesná.

Test si můžete pro svou osobu udělat i vy (data jsou anonymizována) na stránkách Enliken, je k tomu ovšem potřeba povolit nainstalování doplňku do prohlížeče. Na základě tohoto doplňku Enliken stáhne informace, které o vás jsou dostupné u datových společností. V mém případě byly tyto informace přesné z 53 procent, ze 47 procent byly buď částečně nepřesné, nebo zcela chybné. Jako nejzajímavější mylná informace vyčníval poslech country hudby, jiné hudební preference přitom moje data neobsahovaly vůbec. Kromě country byla většina ostatních dat nepřesná pouze zčásti, málokdy se stalo, že by neměly vůbec žádný reálný podklad. Dohromady bylo položek, které o mojí osobě datové společnosti zpřístupňovaly, kolem dvaceti.

Kromě přesnosti lze u všech dat ohodnotit ještě to, jak moc vám přijdou soukromého charakteru. Test by měl být bezpečný, podle webu Enliken jsou nejen všechna data z testu okamžitě anonymizována, ale také jsou jednotlivé odpovědi uchovávány jen po dobu 30 dnů. Po dokončení testu se navíc automaticky odinstaluje rozšíření prohlížeče, které bylo k jeho provedení třeba nainstalovat.