Ericsson předpovídá, jak bude vypadat svět médií v roce 2020

Taková je alespoň vize společnosti Ericsson, která vychází z poznatků projektu Media Vision 2020. Ve vyspělých trzích v západní Evropě a USA předpokládá v roce 2020 tyto zásadní změny v oblasti mediálního průmyslu:

  • 1. Vznik propojené společnosti – 15 miliard zařízení s podporou videa bude propojeno s širokopásmovým IP, změní se tak i způsob příjmu televizního vysílání. Mobilní vysílání bude základem a nezbytností ve všech oblastech vyspělých regionů.
  • 2. Sdílení obsahu a služeb se stane šancí pro všechny – Uživatelé médií ocení jednoduchost a sdílení informací na jednom místě.
  • 3. OTT signál pro všechny – Dodávky obsahu over-the-top se budou vztahovat na všechny poskytovatele služeb nebo vlastníků jejich obsahu. Bude to jeden ze způsobů, jak oslovit spotřebitele a také jak posílit možnost, aby se informace dostávaly přímo k nim.
  • 4. Služba na vyžádání se stane rovnocennou lineárnímu živému vysílání – Vývoj využívání IP se zrychlí a více se zpopularizuje. Až 50 % uživatelů médií si bude obsah samo vybírat, bude tedy využívat službu on-demand, na vyžádání.
  • 5. Noví účastníci přinesou nové investice – Zrychlením širokopásmové kapacity a díky zvyšujícímu se počtu připojených zařízení se zvýší výkonnost zařízení i celého systému.
  • 6. Výnosy na trhu se zvýší na 750 miliard – Příjmy se na rozdíl od roku 2013, kdy byly 530 miliard, výrazně zvýší. Nezmění se však jen výše příjmů, ale také okruh osob a skupin, mezi které se budou dělit. Bude se jednat o vlastníky obsahu, vysílání, poskytovatele televizních služeb a poskytovatele síťových služeb, zvláště pokud půjde o obsah reklamního zaměření.

Závěrům Media Vision 2020 předcházely více než půlroční výzkumy a vyvrcholily jimi aktivity stovek zaměstnanců společnosti Ericsson. Zahrnují statistická data, podrobné průzkumy a rozhovory s konkrétními osobami, spotřebiteli i lidmi z byznysu. Výsledná data se v jednotlivých zkoumaných zemích liší zejména v závislosti na rozvoji infrastruktury nebo hospodářském vývoji.